Onze werknemers betrekken | Avery Dennison | Sustainability

Onze werknemers betrekken

Werknemersbetrokkenheid bevorderen

De goede zaken die we in gemeenschappen kunnen doen worden exponentieel uitgebreid als we onze subsidies aanvullen met de tijd en talenten van Avery Dennison-werknemers. De afgelopen twee jaar heeft onze stichting zich ingezet om ervoor te zorgen dat onze werknemers meer vrijwilligerswerk doen dat is gekoppeld aan onze globale subsidies. Onze werknemers hebben deze kans enthousiast aangegrepen en vrijwilligerswerk wordt in razendsnel tempo een fundamenteel onderdeel van de Avery Dennison-cultuur. Op dit moment bevat 48% van onze programma's voor werknemers de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen of zich op andere manieren in te zetten. Voor onze visie voor 2020 moeten we daar aan het eind van het decennium 50% van hebben gemaakt.

Avery Dennison-werknemers kennen de behoeften van hun gemeenschappen vaak het best, en daarom coördineren meer dan 110 Community Investment Teams het vrijwilligerswerk op lokaal niveau. We hebben bovendien onze beslissing om een groot aantal organisaties op basis van gemeenschappen te ondersteunen gebaseerd op informatie van deze teams.

Ook hebben we werknemers op lokaal niveau om hulp gevraagd via het Granting Wishes-programma, waarmee werknemers in Europa, Latijns-Amerika en de V.S. de mogelijkheid krijgen om kleinere, eenmalige subsidies toe te kennen aan lokale non-profitorganisaties. Werknemers slaan ook de handen ineen met de organisatie voor een praktisch vrijwilligersproject dat wordt geleid door werknemers. Vaak hebben werknemers al een band met de organisaties die ze nomineren, bijvoorbeeld omdat ze er al vrijwilligerswerk voor hebben gedaan of omdat ze in het bestuur van de organisatie hebben gezeten. In de zes jaar sinds de lancering van Granting Wishes hebben meer dan 600 van onze werknemers hieraan deelgenomen en hebben we $ 885.000 aan subsidies toegekend aan 160 organisaties.

Om service onder onze werknemers verder te bevorderen, en om het gestelde voorbeeld door wijlen onze voorzitter, President en CEO, H. Russel Smith te eren, hebben we de Model Integrity and Social Responsibility Leadership Excellence Award in 2010 in het leven geroepen. We reiken deze award elk jaar uit aan werknemers die een exemplaire en blijvende inzet tonen voor vrijwilligerswerk in de gemeenschap. Personen die de award onlangs hebben ontvangen, hebben bijvoorbeeld vrouwen geholpen studiebeurzen te krijgen, hebben de hongerigen van eten voorzien, hebben ernstig zieke kinderen een leuke dag bezorgd en meer.

Studiepotentieel mogelijk maken met studiebeurzen

Onze InvEnt-studiebeurzen bieden al bijna tien jaar steun aan de volgende generatie innovators. We hebben het programma in 2008 in China gestart en in 2012 uitgebreid naar India. Studenten krijgen hulp bij de financiering van hun lesgeld, kunnen deelnemen aan een uitvindingswedstrijd en krijgen professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Zo willen we innovaties stimuleren onder de engineers en technici van de toekomst.

Tweede- en derdejaarsstudenten die aan een universiteit een studie volgen in de richting wetenschap, technologie, engineering en wiskunde, kunnen zich inschrijven voor InvEnt-studiebeurzen. Studenten sturen als onderdeel van de inschrijving ideeën voor een uitvinding in, die ze vervolgens tijdens het studiebeursjaar gaan ontwikkelen. Studiebeurzen worden toegekend aan studenten die uitzonderlijke innovatieve denkwijzen en uitstekende praktische competenties laten zien. InvEnt-studenten worden elk jaar in het zonnetje gezet tijdens een uitreikingsceremonie waar ze hun uitvindingen tentoonstellen voor hun leraren en executives van Avery Dennison. Ook nemen ze deel aan een speciale workshop van anderhalve dag over uitvindingen en krijgen ze een rondleiding in een Avery Dennison-fabriek. In 2015 en 2016 hebben we 40 InvEnt-studiebeurzen van in totaal $ 52.000 toegekend.

We bieden ook ondersteuning aan universiteitsstudenten in de V.S.S. Samen met Scholarship America bieden we studiebeurzen aan de kinderen van Avery Dennison-werknemers. Sinds 1977 hebben we meer dan 600 studiebeurzen toegekend, met een totaalbedrag van meer dan $ 2,2 miljoen om studenten te helpen in hun eerste jaar aan de universiteit.

Onze collega's helpen die in de problemen zitten

De tropische storm Roanu heeft in mei 2016 verwoestingen veroorzaakt in het westen van Sri Lanka. Onder de slachtoffers van de overstromingen en aardverschuivingen bevonden zich 28 Avery Dennison-werknemers. Hun collega's van Avery Dennison reageerden hier snel op en zorgden ervoor dat ze essentiële benodigdheden voor de korte termijn kregen; verschillende werknemers boden onderdak aan dakloze collega's en hun gezinnen. Onze Sri Lankese werknemers sloegen ook de handen ineen met de Avery Dennison Foundation om systemen in te stellen om geld in te zamelen bij RBIS-werknemers over de hele wereld. Ze haalden bijna $ 74.000 op voor de getroffen gezinnen. Dit geld werd onder andere gebruikt om nieuwe huizen te kopen voor twee gezinnen die hun thuis waren kwijtgeraakt.

 

Gerelateerde verhalen

Samenwerken in Honduras