Geven met een doel en passie | Avery Dennison | Sustainability

Geven met een doel en passie

De Avery Dennison Foundation

"We zetten ons ervoor in om 'het goede te doen', niet alleen in de industrieën waar we voor werken, maar ook op de plekken waar we wonen en werken. We helpen gemeenschappen door geld, expertise en tijd te investeren, waardoor het aantrekkelijker wordt zaken te doen en te wonen in deze gemeenschappen.

Het merendeel van deze investeringen wordt gedaan via de Avery Dennison Foundation. De missie van deze stichting is het bevorderen van onderwijs en duurzaamheid in de samenlevingen waar onze werknemers wonen en werken en de betrokkenheid van werknemers stimuleren op een inventieve en innovatieve wijze.

Elk jaar investeert de Avery Dennison Foundation 5% van zijn activa van het voorgaande jaar. In de twee jaar sinds de publicatie van ons laatste duurzaamheidsrapport heeft de Avery Dennison Foundation net iets meer dan $ 2,3 miljoen geschonken. De stichting heeft sinds 2010 meer dan $ 5,2 miljoen geschonken.

In 2016 heeft de stichting zijn visie gesteld voor 2020, die richtlijnen bevat voor schenkingen tot het einde van het decennium. De visie stelt dat de stichting:

● Een voorbeeld moet zijn van integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid via jaarlijkse mogelijkheden voor de Avery Dennison Foundation om samen te werken met de onderneming en de bijbehorende bedrijven.

● De betrokkenheid en het vrijwilligerswerk onder werknemers moet bevorderen in de onderneming door een onderdeel 'werknemersbetrokkenheid' op te nemen in de helft van alle subsidieprogramma's van de stichting.

● De milieuduurzaamheid moet bevorderen aan de hand van minimaal 20% van subsidies van de stichting, met de nadruk op programma's met doelen die passen bij de duurzaamheidsdoelen van Avery Dennison.

● De empowerment van vrouwen moet bevorderen aan de hand van minimaal 20% van subsidies van de stichting.

● Onderwijskansen moet bevorderen aan de hand van minimaal 20% van subsidies van de stichting.

 

Financiering voor verandering in gemeenschappen over de hele wereld

De Avery Dennison Foundation doet het grootste deel van zijn schenkingen via het Global Grantmaking Initiative. De stichting werkt via dit initiatief samen met werknemers over de hele wereld om lokale organisaties te vinden die essentiële services bieden en die hun gemeenschappen willen verbeteren. Deze organisaties krijgen vervolgens middelen van de stichting om hun goede werk voort te zetten. In de periode 2014-2016 hebben we onder andere de volgende projecten gefinancierd:

● Een initiatief van The Citizens Foundation in Pakistan om schoon drinkwater en onderwijs over ziekten als gevolg van vervuild drinkwater bij 10 van zijn scholen te bieden, waarbij de helft van de studenten en alle leerkrachten vrouwen zijn.

● Een project met Sheva Women and Children’s Welfare Center (Sheva Nari O Shishu Kallyan Kendra) in de buurt van Dhaka, Bangladesh, waarbij 270 adolescenten en jong volwassenen trainingen over levensvaardigheden, basiscomputervaardigheden en basisvaardigheden voor de Engelse taal kregen.

● Aanhoudende samenwerking met de China Youth Development Foundation om scholen in landelijk China te bouwen en te renoveren.

● Een partnerschap met The Rainforest Alliance om duurzaam bosbehoud te bevorderen in Honduras; en de lancering van een nieuw Rainforest Alliance-project voor meer FSC®-gecertificeerd beheer van bosgebieden door landeigenaren in Appalachia. (Meer informatie over beide projecten leest u in 'Meer FSC®-gecertificeerd bosgebied cultiveren', hier.)