Een gezonder milieu | Avery Dennison | Sustainability

Een gezonder milieu

Meer bereiken met minder

Ons doel is om onze zakelijke beslissingen te baseren op het feit dat de mensheid moet overleven binnen de limieten van de bronnen van Moeder Aarde. Dat betekent dat we de uitdagingen moeten aangaan waar alle bedrijven mee te maken hebben: groeien terwijl minder natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt en werken op een manier waardoor we de planeet in betere staat achterlaten dan dat we deze hebben aangetroffen.

Stappen om onze uitstoot te verminderen

Het doel voor 2025: Minimaal 3% absolute vermindering in uitstoot van broeikasgassen per jaar.

We zijn lid van het Climate Savers-programma van het Wereld Natuur Fonds, van de Renewable Energy Buyers Alliance en we hebben de American Businesses Act on Climate Pledge getekend. Hiermee laten we zien dat we de initiatieven ondersteunen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en om de globale temperatuur maximaal twee graden Celsius boven het pre-industrieel niveau te houden. Wij zijn van mening dat elke sector van de samenleving, dus ook de zakelijke sector, zijn steentje moet bijdragen om deze doelen te bereiken.

We zetten ons vooral in om de koolstofuitstoot van onze meer dan 180 actieve faciliteiten te verminderen. Bijna alle energie die we gebruiken, is afkomstig van elektriciteit of aardgas. Het is ons doel om de absolute uitstoot tussen 2015 en 2025 elk jaar met minimaal 3% te verminderen; minimaal 26% in totaal. De methode die we gebruiken is gebaseerd op The 3% Solution die is ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds, CDP en McKinsey & Company. Vanwege het ontwerp en de locatie van onze faciliteiten hebben deze verschillende oplossingen nodig en daarom proberen we de verminderingen te bereiken met behulp van verschillende methoden. Denk hierbij aan het verbeteren van de energie-efficiëntie, het gebruiken van duurzame energie en het behalen van certificaten voor duurzame energie. Eind 2016 hebben we onze eerste PPA (power purchase agreement, energieleveringsovereenkomst) voor duurzame energie in de Verenigde Staten ondertekend. We verwachten dat de certificaten voor duurzame energie die we ontvangen van de PPA 50% van de GHG-uitstoot compenseren die wordt gegenereerd door ons elektriciteitsverbruik in de V.S.
 

 

Tussen 2015, ons uitgangsjaar, en 2016 hebben we ons jaarlijkse doel bereikt: de absolute CO2-uitstoot werd met minimaal 3% verminderd. Onze locatiegebaseerde uitstoot, het resultaat van ons elektriciteitsverbruik van elektriciteitsnetwerken over de hele wereld, werd met 3,2% verminderd: van 486.400 ton naar 470.631 ton. Onze marktgebaseerde absolute uitstoot voor 2016, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van onze middelen voor duurzame energie zoals PPA's en certificaten voor duurzame energie, is nog lager: 423.226 ton. Dit is een vermindering van bijna 12%.

Tussen 2014 en 2016 hebben we het energieverbruik met 5,1% verlaagd: van 1,37 miljoen megawattuur naar 1,30 miljoen megawattuur.

We zijn onze activiteiten voor het verminderen van energieverbruik gestart in onze LGM-onderneming (Label and Graphics Materials) en deze onderneming kende in 2016 het beste jaar ooit voor het verminderen van de energie-intensiteit. Dit drukken we uit als energieverbruik per productie-eenheid, of megawattuur per miljoen vierkante meter. De intensiteit werd met 7,2% verlaagd in vergelijking met 2015 en bracht hiermee de totale vermindering naar iets meer dan 40% in vergelijking met het basisniveau van 2007. Onze LGM-werkzaamheden in Europa stonden in 2016 bovenaan met een vermindering van 12% in intensiteit. Sinds 2007 hebben onze bedrijven in Noord-Azië en het Stille Oceaangebied de energie-intensiteit met 55% verminderd. Het basisniveau is vastgesteld in 2007 en sindsdien hebben onze LGM-bedrijven in totaal ongeveer $ 150 miljoen bespaard door energie efficiënter te gebruiken.

Tot op heden hebben we ons gericht op het verminderen van de directe uitstoot van onze werkzaamheden en ons elektriciteitsverbruik. Aan een strategie voor het verminderen van indirecte uitstoot van onze waardeketen, zowel upstream van onze leveranciers als downstream van klanten en consumenten, waar de uitstoot het grootst kan zijn, wordt gewerkt. Het doel is om deze strategie in de komende paar jaar te implementeren. 

Een stapje dichter bij stortplaatsvrij

Het doel voor 2025: 95% minder stortplaatsen, met minimaal 75% hergebruikt, anders gebruikt of gerecycled afval.

We zijn voortdurend bezig met processen om het vaste afval van onze productiewerkzaamheden te minimaliseren. Onze meestvoorkomende afvalproducten zijn overtollig papier, laminaat, schutlagen, stof, kleefmiddelen en andere materialen die overblijven bij het maken van onze producten. Uiteindelijk willen we helemaal geen productieafval meer naar stortplaatsen sturen. Ons doel voor 2025 is om 95% stortplaatsvrij te zijn, en om minimaal 75% van ons afval te hergebruiken, een nieuwe functie te geven of te recyclen. (We hebben ons ook als doel gesteld om het afval van klanten dat wordt veroorzaakt door onze producten, met 70% te verminderen. Voor meer informatie bekijkt u hier 'De uitdaging van labelafval aangaan'.)

Sinds eind 2016 wordt aan 91% van ons vast afval een andere bestemming gegeven en wordt dit niet meer naar de stortplaats gestuurd. Bovendien maken 59 van onze locaties wereldwijd sindsdien geen gebruik meer van stortplaatsen. Ongeveer 58% van al dat afval werd gerecycled. Dat percentage willen we verhogen en daarom gaan we nieuwe partnerschappen met recyclingbedrijven aan. Tegelijkertijd zoeken we naar manieren om de hoeveelheid materialen die wordt geleverd bij onze faciliteiten te verminderen en om deze materialen efficiënter te gebruiken.

 

Verstandig gebruik van water

Wij gebruiken relatief weinig water in onze directe werkzaamheden in vergelijking met productiebedrijven in andere industrieën. Ons waterverbruik wordt wel bijgehouden en we zoeken altijd naar manieren om water efficiënter te kunnen gebruiken in onze producten en processen, maar waterbesparing behoort niet tot onze duurzaamheidsdoelen. Tussen 2014 en 2016 hebben we ongeveer 1,1 miljard gallon water verbruikt, vrijwel dezelfde hoeveelheid als in de voorgaande periode van twee jaar. Het afvalwater dat we produceren wordt geloosd in gemeentelijke zuiveringsstations en wordt verwerkt bij gemeentelijke faciliteiten.

Werken volgens de best practices van de kledingindustrie

Eind 2016 hadden 19 van onze RBIS-faciliteiten (Retail Branding and Information Solutions), die meer dan 80% van de omzet van RBIS genereren, de Higg Index Facilities Environmental Module voltooid. Dit is een zelfbeoordeling die onze klanten voorziet van informatie over onze milieuprestaties. De module is een onderdeel van de Higg Index, een suite met hulpmiddelen die is ontworpen om zowel transparantie als de milieu- en sociale impact van bedrijven in de kleding-, schoeisel- en textielindustrie te verbeteren. De Index is ontwikkeld door de Sustainable Apparel Coalition (SAC), de belangrijkste vereniging van de industrie voor duurzame productie. Avery Dennison is hier lid van. Onze klanten verwachten steeds meer dat we informatie via de Index verstrekken. Op de lange termijn wil SAC de Index ook beschikbaar maken voor consumenten.

 

Gerelateerde verhalen

Intensiteit van engineering

Meer dan

tweedimensionaal