Onze strategie | Avery Dennison | Sustainability

Onze strategie

Sinds 2014 werken we aan het bereiken van de volgende doelen in 2025:

De uitstoot van broeikasgassen

We behalen een absolute vermindering van minimaal 3% per jaar.

In plaats van dat we onze uitstoot berekenen aan de hand van nettoverkopen, meten (en verminderen) we dit nu in absolute termen. We baseren onze methode op The 3% Solution die is ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds, CDP en McKinsey & Company. Hierdoor kunnen de komende tien jaar we onze uitstoot met minimaal 26% verminderen. We kijken hierbij verder dan energie-efficiëntie en richten ons op duurzame hulpbronnen, andere brandstoffen en andere strategieën.

Papier

We gaan 100% gecertificeerd papier gebruiken, waarvan 70% gecertificeerd is door Forest Stewardship Council.

Ons bedrijf is afhankelijk van een duurzame papiertoevoer. Momenteel is er niet voldoende gecertificeerd papier beschikbaar op de markt voor ons doel en daarom gaan we nieuwe partnerschappen aan. Zo kunnen we ervoor zorgen dat zowel onze toevoer als de bossen op de wereld blijven bestaan.

Afval

We gaan 95% minder stortplaatsen gebruiken, waarbij minimaal 75% van het afval wordt hergebruikt, een andere bestemming krijgt of wordt gerecycled. We halen ook 70% van de matrix en schutlagen als afval uit onze waardeketen.

Onze producten dragen bij aan de afvalstroom nadat ze onze fabrieken verlaten; we helpen klanten en andere eindgebruikers dat afval te verminderen. Bij onze eigen processen brengen we steeds minder afval naar stortplaatsen en gebruiken we minder ingrijpende methoden ten opzichte van verbranding om het afval te verwijderen.

Chemische stoffen

70% van de chemische stoffen die we kopen voldoet aan, of zorgt ervoor dat onze eindproducten voldoen aan, onze milieu- en sociale richtlijnen.

We willen dat de materialen die we in onze producten gebruiken geen negatief effect hebben op de planeet, niet nu en niet in de toekomst. Daarom gebruiken we chemische stoffen die op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier zijn gewonnen en gemaakt.

Samen met onze industrie, inclusief leveranciers, klanten en concurrenten, werken we aan manieren om verlies van beschikbare materialen voor hergebruik te verminderen. We zetten ons in voor inzamelings-, recycling- en hergebruikinitiatieven om kringloopeconomieën te maximaliseren.

Folie

70% van de folie die we kopen voldoet aan, of zorgt ervoor dat onze eindproducten voldoen aan, onze milieu- en sociale richtlijnen.

Net zoals geldt voor de chemische stoffen die we kopen, gebruiken we folie die wordt gewonnen of gemaakt op een manier die geen negatief effect heeft op mensen of de planeet.

Samen met onze industrie, inclusief leveranciers, klanten en concurrenten, werken we aan manieren om verlies van beschikbare materialen voor hergebruik te verminderen. We zetten ons in voor inzamelings-, recycling- en hergebruikinitiatieven om kringloopeconomieën te maximaliseren.

Producten en oplossingen

We maken gebruik van innovaties in duurzaamheid (die van ons en die van anderen) om inkomsten van duurzame producten en services te verhogen. 70% van onze producten en oplossingen voldoet aan, of zorgt ervoor dat onze eindproducten voldoen aan, onze milieu- en sociale richtlijnen.

We zien duurzaamheid niet alleen als een noodzaak, maar ook als een mogelijkheid. Dankzij ons aanbod van duurzame innovaties voor klanten, hebben we ook buiten onze eigen werkzaamheden invloed op de duurzaamheid, en dat terwijl we ook ons bedrijf uitbreiden.

Mensen

We zullen ons blijven inzetten voor diverse, betrokken, veilige, productieve en gezonde werknemers.

We borduren onder andere voort op ons toonaangevende veiligheidsrecord, onze inspanningen om de balans in geslachten te verbeteren en onze toewijding aan mensenrechten, waardoor we ons blijven inzetten om van elke Avery Dennison-faciliteit op de wereld een fantastische werkplek te maken.

Transparantie

We maken onze doelen openbaar en houden iedereen op de hoogte over de voortgang met betrekking tot deze doelen.

We houden het gesprek tussen belanghebbenden binnen en buiten ons bedrijf gaande met behulp van ons tweejarige duurzaamheidsrapport, het internet en andere forums.