Duurzaamheidsstrategie | Avery Dennison | Sustainability

Duurzaamheidsstrategie

Duidelijke richtlijnen en een streng bewind voeren

We hebben acht duurzaamheidsdoelen gesteld waarmee onze inzet voor sociale verantwoordelijkheid, industrieleiderschap en de voortdurende groei van ons bedrijf duidelijk worden (bekijk hier 'Onze duurzaamheidsdoelen'). Om deze doelen te bereiken, baseren we onze inspanningen op een duidelijke filosofie, een streng bewind, doordachte beoordelingen van relevantie en voortdurende betrokkenheid van aandeelhouders.

Werken aan de toekomst met The Natural Step

Aan de basis van onze strategie staat een op wetenschap gebaseerd duurzaamheidskader dat is ontworpen door The Natural Step, een internationale NGO. Het kader heeft zijn oorsprong in principes die aangeven dat in een duurzame maatschappij 'natuur niet onderhavig is aan systematisch hoger wordende concentraties van stoffen van de aardkorst (zoals fossiele brandstoffen en zware metalen), concentraties van stoffen die worden geproduceerd door de maatschappij (zoals antibiotica en hormoonverstorende stoffen), of verslechtering door fysieke middelen (zoals ontbossing en onder water zetten van de grondwaterstand)'. In een duurzame maatschappij zijn dan ook geen structurele obstakels aanwezig voor de gezondheid, invloed, competenties, onpartijdigheid en betekenis van mensen."

Ons RBIS-bedrijf maakt ook gebruik van de Future Fit Benchmark, een set wetenschappelijke doelen. Als de doelen worden bereikt, vormen ze 'de doorbraak waarna een bedrijf globale problemen niet meer erger maakt maar positieve sociale waarden bijdraagt om te helpen de problemen op te lossen'."

Sinds 2014 werken we samen met The Natural Step om onze doelen af te stemmen op het kader van deze NGO en om de principes in ons bedrijf te integreren. Het kader van The Natural Step vormt de basis van onze eigen milieu- en sociale principes:

● Veroorzaak geen verontreiniging met ingewonnen materialen.

● Veroorzaak geen verontreiniging met geproduceerde materialen.

● Oogst niet te veel of maak niet te veel inbreuk op levende systemen.

● Vorm geen belemmeringen voor het welzijn, de invloed, competenties, onpartijdigheid en betekenis van mensen.

● Ontdek verloren waarde in elke fase van de waardeketen en leg dit vast.

● Bied al onze mensen de mogelijkheid om te innoveren en waarde te creëren.

● Maak gebruik van de samenwerking die inherent is aan duurzaamheid.

● Zorg voor gedeelde waarde voor onze klanten, hun waardeketens en de gemeenschappen die we bedienen. 

Meer informatie over The Natural Step vindt u op www.thenaturalstep.org.

Op de juiste koers blijven

Onze inspanningen voor duurzaamheid staan onder supervisie van onze Sustainability Council. Deze groep bestaat uit leden van de leidinggevende teams van onze business units. De Council staat onder leiding en beheer van onze leidinggevende voor bedrijfsduurzaamheid en vice president globale inkoop voor ons Label and Graphic Materials-bedrijf. De Council wordt door de raad van bestuur van Avery Dennison verantwoordelijk gehouden voor de ontwikkelingen en brengt regelmatig verslag uit aan de Governance and Social Responsibility Committee van de raad.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Een duurzaamheidsstrategie gebaseerd op materialiteit

Net zoals voor Global Reporting Index G4-rapporten willen we onze activiteiten voor duurzaamheid richten op de gebieden waar we de meeste impact kunnen hebben, zowel op het gebied van de ontwikkeling van een duurzaam bedrijf als de ontwikkeling van een duurzame maatschappij. In 2016 en 2017 hebben we samen met de externe adviseur Business for Social Responsibility (BSR) onze tweede materialiteitsbeoordeling uitgevoerd. We hebben een groot aantal duurzaamheidskwesties bekeken en beoordeeld om de kwesties eruit te pikken die het belangrijkst zijn voor ons bedrijf en voor onze aandeelhouders. We hebben input gevraagd van interne en externe aandeelhouders en daarmee bevestigd dat onze prioriteiten betrekking hebben op de gebieden die het relevantst zijn voor ons bedrijf, en waarin we het grootste verschil kunnen maken. BSR interviewde als deel van het proces meer dan 19 aandeelhouders, waaronder 13 Avery Dennison-werknemers, vier klanten en partners, en twee vertegenwoordigers van NGO's. Hun input was van onschatbare waarde in ons proces voor het stellen van prioriteiten, het identificeren van onze sterke kanten en verbeterpunten.

Aandeelhouders betrekken

Onze handelingen hebben effect tot buiten de grenzen van ons bedrijf. Naast de interviews onder aandeelhouders die we uitvoeren als deel van onze reguliere materialiteitsbeoordelingen, houden we contact met een aantal mensen en organisaties die belang hebben bij de manier waarop we zakendoen. Zo zorgen we ervoor dat onze activiteiten voor duurzaamheid overeenkomen met de verwachtingen van aandeelhouders en dat we met hen kunnen samenwerken om meer problemen aan te pakken dan dat we alleen zouden kunnen.