Waarden en ethiek | Avery Dennison | Sustainability

Waarden en ethiek

Een integriteitscultuur behouden

Als bedrijf waar waarden hoog in het vaandel staan, willen we net zo bekendstaan om onze ethische principes en integriteit als om onze innovaties. Daarom zetten we ons onvermoeibaar in om ervoor te zorgen dat onze werknemers en zakenpartners onze gedragscode en hoge ethische standaarden kennen, begrijpen en naleven. Tussen 2014 en 2016 hebben we ons verder ingezet om onze standaarden op elk niveau binnen het bedrijf te implementeren, en om werknemers te helpen ethische valkuilen te vermijden - en ze te melden als ze toch optreden.

Een opfrisser voor onze gedragscode

Onze gedragscode vormt de kern van ons programma voor waarden en ethiek. De gedragscode is opgesteld aan de hand van onze leiderschapsprincipes en is van toepassing op alle directeuren, ambtenaren en werknemers. De code is vertaald in 32 talen; onze werknemers bestuderen de code en bevestigen dat ze deze zullen naleven als ze in dienst treden bij ons bedrijf. Daarna doen ze dat elk jaar. De code is bedoeld om voor een continue dialoog te zorgen over de keuzes die we dagelijks maken en om ons te helpen goede keuzes te maken, vooral in gebieden waar de regels wat minder duidelijk zijn. In onze gedragscode worden onze overtuigingen beschreven en de code biedt onze werknemers richtlijnen voor ethische kwesties zoals gelijke arbeidskansen, naleving van wetten en interne regels, bescherming van bedrijfsmiddelen en intellectueel eigendom, vermijden van belangenconflicten, eerlijke handel en antitrustnaleving, anticorruptie en anti-omkoping, duurzaamheid en rekening houden met het milieu, en gemeenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De code kan online worden bekeken.

Onze werknemers volgen minimaal twee keer per jaar een training over de gedragscode. Bovendien bieden we vier onlinecursussen per jaar die moeten worden voltooid door aangewezen werknemers met computers. Elk jaar ontwikkelen en lanceren we drie 'talkabout'-toolkits, om ervoor te zorgen dat de beleidsregels en principes die staan beschreven in onze gedragscode bekend zijn bij al onze werknemers wereldwijd. Managers kunnen deze toolkits gebruiken om waardevolle discussies aan te gaan met hun teams over onderwerpen uit de gedragscode.

In 2016 hebben we onze gedragscode bijgewerkt met nieuwe berichten van onze managers, extra richtlijnen voor risicovollere gebieden en gedetailleerde casestudy's die zijn bedoeld om richtlijnen te bieden voor grijze gebieden. Deze updates zijn allemaal geschreven in begrijpelijke taal. Ook hebben we een draagbare versie gemaakt die kan worden uitgedeeld aan alle werknemers. In 2017 hebben we via berichten aan managers en andere werknemers de bijgewerkte gedragscode geïntroduceerd. Onze geplande campagne 'Waarden in actie' biedt werknemers de mogelijkheid om zelfgemaakte video's te delen waarin ze laten zien hoe zij de waarden van de code gebruiken in hun dagelijks leven.

Belangenconflicten vermijden

Alle werknemers op managerniveau en hoger moeten elk jaar een nalevingscertificatie voltooien waarin ze onder andere moeten aangeven of zij zelf of hun directe familieleden een baan, contract of andere functie hebben bij een entiteit die handelsbelangen heeft bij ons bedrijf. Werknemers in andere functies die een risicofactor vormen voor mogelijke conflicten worden elke twee jaar gecertificeerd. In alle gevallen worden bekendmakingen bekeken door onze nalevingsafdeling in samenwerking met onze juridische afdeling en senior management om te bepalen of de bekendgemaakte activiteit een aanzienlijke invloed heeft op ons bedrijf. Onze Chief Compliance Officer voorziet de Governance and Social Responsibility Committee van de raad van bestuur van een rapport over de bekendmakingen. De commissie moet voor de meest duidelijke gevallen bepalen of er een conflict bestaat. Over het algemeen onderzoeken we 15 tot 20 potentiële conflictgevallen per jaar, waarbij we waar noodzakelijk gepaste maatregelen nemen.

Onze Business Conduct GuideLine

Werknemers en derden kunnen mogelijke overtredingen van onze gedragscode (anoniem indien gewenst) melden door te bellen naar verschillende gratis hotlines in de landen waar we zakendoen. Mogelijke overtredingen kunnen ook online worden gemeld op https://secureethicspoint.com/domain/media/en/gui/38923/index.html. Onze GuideLine wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij en accepteert rapporten in alle talen, zodat we ons globale personeelsbestand, klanten en leveranciers van dienst kunnen zijn. Alle rapporten worden onderzocht onder supervisie van onze Chief Compliance Officer, waarbij de juridische afdeling en senior management advies geven onder toezicht van de Governance and Social Responsibility Committee. Represailles voor meldingen in goed vertrouwen is verboden.

 

Mogelijke ethische overtredingen onderzoeken

Alle rapporten van ethische overtredingen worden serieus genomen. In 2015 en 2016 hebben we ongeveer 180 klachten onderzocht. Als er overtredingen worden begaan, nemen we geschikte corrigerende maatregelen en bespreken we belangrijke onderbouwde kwesties, trends en hotspots met ons senior leiderschap en de raad van bestuur om transparantie, een goed bewind en voortdurend leren te bevorderen. Ook publiceren we algemene onderzoeksmetingen op onze interne website.

 

Gerelateerde verhalen

De nieuwe werkende vrouwen van China