Contact opnemen met recyclingbedrijven | Avery Dennison | Sustainability

Contact opnemen met recyclingbedrijven

We maken een wereldwijd netwerk mogelijk om label
afval weg te houden van stortplaatsen

Van alle onderdelen van de labels die we maken, is de schutlaag (de papieren achterkant die wordt verwijderd vlak voordat het label wordt aangebracht) aantoonbaar het meest onmisbaar. De functie van deze schutlaag is het kleefmiddel op het label over te dragen en te beschermen totdat het label wordt aangebracht. Kortom, schutlagen zorgen voor het 'zelfklevende' in zelfklevende labels.

Maar wat is dan het nadeel? Hetzelfde als bij hulpraketten en bruidsjurken: als ze hun doel hebben vervuld, worden ze troep. Jaarlijks gooien gebruikers miljoenen tonnen schutlagen weg, samen met de tonnen matrix die achterblijft op gebruikte labelrollen.

Dat ontnuchterende feit heeft ervoor gezorgd dat we als doel hebben gesteld om in 2025 70% van de matrix en schutlagen als afval uit onze waardeketen te halen. Labelafval is een uitdaging voor de hele industrie. Als industrieleider en pionier bevinden we ons in een unieke positie om daar iets aan te doen. 

Het siliconenfabeltje

Verrassend genoeg bestaat er nog geen uitgebreid systeem voor het recyclen van labelafval. Wij werken dus hard aan een dergelijk systeem, met hulp van partners zoals Adam Kositzke en Fox River Fiber. Fox River is een groot recyclingbedrijf voor papierpulp in het midden van de V.S.S.en vervoert labelafval van onze klanten, waarna dit wordt gerecycled in de fabriek in De Pere, Wisconsin. Van het afval wordt pulp gemaakt die wordt gebruikt om onder andere printerpapier, tissues en verpakkingen voor etenswaren te maken. Ons project loopt nog geen jaar en Fox River verzamelt ongeveer 800 ton labelafval per maand, slechts een klein deel van de 18.000 ton afvalpapier die ze maandelijks ontvangen. Adam verwacht echter wel dat dit cijfer gaat groeien als recycling van labelafval wereldkundig wordt gemaakt.

Een van de grootste obstakels voor het recyclen van schutlaagafval is dat mensen denken dat schutlagen met een coating van siliconen (zodat ze gemakkelijker loskomen) niet gerecycled kunnen worden. Gerecycled pulp van gesiliconiseerd papier kan minuscule doorschijnende stippen (in de industrie bekend als 'vissenogen') achterlaten in afgewerkt fijn papier. Met de juiste apparatuur kunnen siliconen echter wel van houtvezel worden verwijderd. Fox Fiber is een van de weinige bedrijven die beschikken over dergelijke apparatuur. Adam beschouwt het recyclen van gesiliconiseerd papier als een groeiende markt omdat de digitale communicatie ervoor zorgt dat de hoeveelheid niet-gesiliconiseerd papier minder wordt.

Niet al onze klanten gebruiken labels op een dergelijke schaal dat de inzameling winstgevend zou zijn, en daarom brengt Adam kleinere bedrijven in contact met kleinere recyclingbedrijven die labelafval opslaan totdat ze voldoende hebben verzameld om aan Fox River te verkopen. Hiermee worden kleine recyclingbedrijven geholpen en wordt ervoor gezorgd dat Fox River altijd beschikt over diverse bronnen. Ook houden we zo herbruikbaar materiaal weg bij stortplaatsen, iets wat Adam beschouwt als een belangrijk punt.

"Al dat papier dat naar stortplaatsen wordt gebracht is een verspilde kans", zegt hij. "Voor ons is het een kans omdat we dat materiaal weer kunnen verkopen. En het is een kans voor de maatschappij omdat het altijd beter is als dat papier niet de grond ingaat. Materiaal naar stortplaatsen brengen is in de V.S. zo goedkoop dat bedrijven de motivatie niet hebben om het te voorkomen. Als we ervoor kunnen zorgen dat meer bedrijven gaan recyclen, doen we dat graag.""

Een netwerk opbouwen, stap voor stap

Het opbouwen van een wereldwijd netwerk met partners zoals Fox River Fiber is essentieel om de grootste milieu-uitdaging in onze industrie aan te pakken, zegt Renae Kezar, globaal hoofd voor de afdeling duurzaamheid van Avery Dennison. Daarom nemen we contact op met recyclingbedrijven en papier- en kunststofproducenten in de vijf wereldwijde regio's waarin we actief zijn; een speciaal samengesteld team in elke regio neemt contact op met potentiële recyclingbedrijven en helpt vervolgens mogelijke technische hiaten te dichten. Ook stellen we samen met ons technische LGM-team documenten op om klanten en andere recyclingbedrijven te laten zien dat het recyclen van gesiliconiseerde schutlagen wel degelijk mogelijk is. In 2017 zijn we gestart met een onafhankelijk wereldwijd onderzoek naar het recyclen van schutlagen. Dit onderzoek wordt openbaar gemaakt als het is afgerond zodat we meer input krijgen voor een haalbare oplossing voor schutlaagafval. Op basis van het werk dat we tot nu toe hebben uitgevoerd, beschrijven we een 'haalbare oplossing' als volgt:

● De oplossing is beschikbaar voor alle klanten

● Er zijn geen extra kosten voor recycling aan verbonden

● Op termijn resulteert de oplossing in een 'circulair' systeem, waarmee grondstoffen zo lang mogelijk zo bruikbaar mogelijk blijven.

"Voor een uitdaging op deze schaal moet iedereen meewerken, niet alleen om de uitdaging op te lossen maar ook om de kosten redelijk te houden", zegt Renae. "Iedereen in onze industrie moet investeren, maar we starten het gesprek graag.""

Lees meer over hoe we buiten de grenzen van ons bedrijf actief zijn om duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken die invloed hebben op onze industrie.