Duurzaam verkopen | Avery Dennison | Sustainability

Duurzaam verkopen

Duurzaamheid is de beste soort zakelijke kans: een manier om onze verkopen te laten groeien terwijl onze klanten (en hun klanten) de mogelijkheid krijgen om efficiënter en zuiniger te werken, en dat door de hulpbronnen van onze planeet minder aan te spreken. Onze zoektocht naar duurzame oplossingen vormt een extra manier waarop we anticiperen op en voldoen aan de behoeften van onze klanten, zoals we al meer dan 80 jaar doen.

Onze klanten betere opties bieden

Het doel voor 2025: Om ervoor te zorgen dat 70% van onze producten en oplossingen voldoet aan, of zorgt ervoor dat onze eindproducten voldoen aan, onze milieu- en sociale richtlijnen.

We blijven innoveren binnen ons bedrijf, zodat klanten duurzamere keuzes ter beschikking hebben. Ons LGM-bedrijf (ons grootste bedrijf) is bezig met de ontwikkeling van ClearIntentTM, een groeiend portfolio van honderden producten die zijn gemaakt van materialen die verminderd, gerecycled, recyclebaar of verantwoordelijk verkregen zijn. Hieronder vallen labels die zijn gemaakt met plantaardige folie, labels voor plastic flessen die eerder in het recyclingproces loslaten, en een groot assortiment labels gemaakt van FSC®-gecertificeerd papier.

Zo biedt ons RBIS-bedrijf klanten ook routinematig de mogelijkheid om traditionele verpakkingen en merkelementen te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven. RBIS biedt labels die zijn gemaakt van 100% gerecycled polyesterdraad, FSC®-gecertificeerd papier voor grafische tickets, tags en labels; gerecyclede kunststof bevestigingsklemmetjes om merk- en prijskaartjes te bevestigen; en tassen die zijn gemaakt van biokunststof, een op planten gebaseerd alternatief voor traditioneel, op aardolie gebaseerd polyethyleen.

Ons productaanbod heeft nog geen oplossing voor elke duurzaamheidsuitdaging, maar vormt wel een uitstekend beginpunt voor bedrijven en een sterke basis voor onze toekomst op deze markt. Onze doelen voor 2025 en onze belofte om een verschil te maken aan alle kanten van de leveringsketens waar we deel van uitmaken, zijn een goede drijfveer. We zetten onze zoektocht naar baanbrekende duurzaamheidsoplossingen dan ook met enthousiasme voort.

Duurzaamheid visualiseren met GreenprintTM

Avery Dennison Greenprint is ons hulpmiddel om de impact op het milieu van de verpakkingen, labels en andere producten die we leveren aan klanten en hun eindklanten te analyseren. Greenprint helpt onze klanten beter onderbouwde beslissingen te nemen voor wat betreft de materialen die ze gebruiken door een cradle-to-gate-analyse van het water, de elektriciteit, fossiele brandstoffen en biologisch materiaal (zoals bomen) te bieden die nodig zijn voor een product. Vervolgens laten we onze klanten zien hoe ze deze impacts kunnen verminderen met behulp van efficiënter ontwerp of door gerecyclede materialen te gebruiken. Greenprint is vooral populair onder de kledingmerken die klant zijn van ons RBIS-bedrijf. Het hulpmiddel wordt ook steeds meer gebruikt door onze LGM-klanten, vooral als we de consumentengoederenmarkt bedienen, die een enorm hoog tempo heeft.

Greenprint was een van de eerste hulpmiddelen voor impactanalyse en blijft nog steeds uniek in zijn focus op de impacts die ontstaan tijdens de fasen waarin hulpmiddelen zwaar belast worden, zoals het inwinnen van grondstoffen en tijdens het productieproces. In 2016 hebben we nog gecertificeerd papier en stof toegevoegd aan de factoren die klanten kunnen analyseren in hun zoektocht naar een balans in de kosten, prestaties en duurzaamheid.

De uitdaging van labelafval aangaan

Het doel voor 2025: Om 70% van de matrix en schutlagen als afval uit onze waardeketen te halen.

Een van onze grootste en meest dringende duurzaamheidsuitdagingen is het afval van onze drukgevoelige labels te verminderen, en dan vooral de schutlagen en matrix die overblijven nadat onze klanten en eindgebruikers de labels hebben toegepast.

We hebben als doel gesteld om in 2025 70% van de matrix en schutlagen als afval uit onze waardeketen te halen. Samen met klanten, recyclingbedrijven en anderen werken we hiervoor aan een recyclinginfrastructuur en een netwerk verwerkers dat momenteel nog niet bestaat op een schaal die tegemoetkomt aan de behoeften van onze klanten. Tot nu toe moesten we zowel onze klanten als recyclingbedrijven onderzoek laten zien dat aantoonde dat onze labelschutlagen eenvoudig kunnen worden gerecycled, en moesten we recyclingbedrijven wereldwijd vinden die deze schutlagen willen recyclen. De komende jaren gaan we aan de slag met ons ultieme doel: een volledig, circulair industriebreed systeem in het leven roepen, waarin labelschutlagen betaalbaar worden gerecycled en waarin in sommige gevallen opnieuw pulp wordt gemaakt van de schutlagen, waar vervolgens weer nieuwe schutlagen van worden gemaakt. Het is een grote uitdaging, maar wel een waarvoor onze expertise, schaal en invloed ons de aangewezen partij maakt (en waardoor we bijna verplicht worden) om de uitdaging aan te gaan. 

Meer FSC-gecertificeerd bosgebied cultiveren

Het doel voor 2025: We gaan 100% gecertificeerd papier gebruiken, waarvan 70% gecertificeerd is door Forest Stewardship Council.

Bossen zijn essentieel voor het milieu, voor lokale economieën en voor het maken van het papier waar we in ons bedrijf op rekenen. Daarom zetten we onze inkoopkracht en partnerschappen in om de hoeveelheid bossen onder FSC®-gecertificeerd beheer te vergroten.

Van 2014 tot en met 2016 heeft de Avery Dennison Foundation samengewerkt met de Rainforest Alliance. Ze hebben zich drie jaar lang ingezet om de hoeveelheid FSC®-gecertificeerde bossen te vergroten in de ruige en ecologisch gezien essentiële regio La Mosquitia in het noordoosten van Honduras. De regio kreeg een subsidie van $ 600.000 en er werd technische expertise ingezet, om houtproducenten te helpen hout op een winstgevende manier te oogsten, land te beheren en een relatie op te bouwen met markten, terwijl de gezondheid van het bosecosysteem intact blijft. Als resultaat van dit project staan meer dan 81.500 acres mahonie en andere soorten hardhout onder verbeterd beheer of wordt hiervoor FSC®-certificering verkregen. Dankzij het project zijn in 18 kleine en middelgrote ondernemingen de beheercapaciteiten verbeterd en er zijn meer dan 650 permanente banen gecreëerd. Producenten kregen toegang tot markten voor nieuwe houtsoorten en producten. De verkoop van duurzaam geproduceerde houtproducten liep op tot $ 2,1 miljoen in drie jaar. Hiermee werd ons oorspronkelijke doel met 22% overschreden.

De stichting werkt momenteel samen met de Rainforest Alliance, de U.S.S. Forest Service en verschillende andere bedrijven in de V.S. in The Appalachian Woodlands Alliance (AWA), een initiatief om bosgebiedeigenaren in Zuid- en Centraal-Appalachia aan te sporen om hun land volgens FSC®-methoden te beheren. Anders dan bossen in het westen van de V.S.S., die voor het grootste deel worden beheerd door de overheid en particuliere houtbedrijven, zijn de bosgebieden van Appalachia eigendom van duizenden verschillende eigenaren die gemiddeld enkele tientallen acres bezitten. Eigenaren worden echter steeds vaker in de verleiding gebracht om hun land aan ontwikkelaars te verkopen. Deze ontwikkelaars kappen grote rijen bomen om plaats te maken voor nieuwbouw in de vorm van huizen of winkelcentra. AWA werkt onder andere samen met ambassadeurs van de lokale bosbouwindustrie om landeigenaren attent te maken op de economische en culturele voordelen van duurzaam beheerde bossen. In samenwerking met een adviesgroep van regionale experts heeft de Alliance bovendien aanbevelingen opgesteld voor de ondersteuning van een gezond bosecosysteem. Deze aanbevelingen bieden bosgebiedeigenaren richtlijnen voor het ondersteunen van bosbehoud. AWA heeft een nieuw duurzaam bosbeheerhulpmiddel ontwikkeld om een beoordeling van de oogstgebieden te bieden. Deze beoordeling heeft als doel om de hoeveelheid duurzaam geoogste bosproducten in het projectgebied aanzienlijk te vergroten.

Duurzame kleding promoten

Samen met collega's en partners zetten we ons in om sociale verantwoordelijkheid en milieuverantwoordelijkheid te vergroten in de kledingindustrie. Dit doen we voornamelijk aan de hand van ons lidmaatschap van de Sustainable Apparel Coalition, een vereniging binnen de kleding-, schoeisel- en textielindustrieën. De primaire focus van de Coalition is de Higg Index, een gestandaardiseerd meethulpmiddel voor de leveringsketen waardoor bedrijven inzicht krijgen in hun impact op het milieu en hun sociale impact. In 2016 werd onze Senior Director of Sustainability, Helen Sahi, verkozen om zitting te nemen in de raad van bestuur van de Coalition. Ook blijft ze lid van de Social and Labor Convergence Working Group. Wij staan als bedrijf midden in meerdere leveringsketens, waarbij we als koper en als leverancier invloed hebben, en we zijn er trots op dat we het inzicht van een fabrikant kunnen inbrengen bij de Coalition.

 

Gerelateerde verhalen

Contact opnemen met recyclingbedrijven