Inzet voor duurzaam bosbehoud | Avery Dennison | Sustainability

Inzet voor duurzaam bosbehoud

Samen met onder andere de Rainforest Alliance
moedigen we landeigenaren in de Appalachen aan
slimmer te oogsten

De bossen over de hele wereld zijn essentieel voor het milieu en de economie. Ze bieden onmisbare ecologische services, zoals het absorberen en opslaan van koolstofdioxide, dat zich anders ophoopt in de atmosfeer en de opwarming van de aarde verergert. Tegelijkertijd zorgen bossen voor handel en banen. Als we willen dat bossen en wijzelf overleven in deze wereld, moet de mensheid heel snel de balans vinden tussen het behoud en het gebruik van bossen als noodzakelijke hulpbron.

Bij Avery Dennison worden veel producten van papier gemaakt, dus ons bedrijf is afhankelijk van een duurzame papiertoevoer. We hebben ons ten doel gesteld om in 2025 100% gecertificeerd papier in te kopen, waarvan 70% wordt gecertificeerd door de Forest Stewardship Council® (FSC), bedenkers van de 'gouden standaard' in duurzaamheid voor houtproducten. Dit alles om een duurzame papiertoevoer mogelijk te maken en om duurzaam bosbeheer te bevorderen.

Meer FSC®-gecertificeerd bosgebied is een goede zaak en daarom zetten we ons ook in om dit te bevorderen op plekken waar bomen om andere redenen dan papierproductie worden gekapt. In 2016 hebben we ons bij de Appalachian Woodlands Alliance gevoegd, een partnerschap tussen onder andere de Rainforest Alliance, de U.S.S. Forest Service, Staples, Inc., Evergreen Packaging, Columbia Forest Products, Kimberly-Clark en Domtar. Het doel van dit partnerschap is meer landeigenaren in het zuidelijke en centrale gebied van Appalachia aan te sporen om hun land te beheren volgens FSC®-methoden, terwijl de markt voor duurzame houtproducten groter wordt.

In West-Amerika zijn bossen veelal het eigendom van de overheid of bedrijven, maar dat is helemaal niet het geval in het Zuidoosten. Hier is het merendeel van de bossen eigendom van duizenden kleine boeren die gemiddeld enkele tientallen acres bos bezitten. Deze kleine boeren zien hun bossen niet voornamelijk als een geldfabriek, in tegenstelling tot houtbedrijven. Ze beschouwen hun bossen als een kenmerkend landschap en een recreatieplek.

Boseigenaren in de Appalachen oogstten van oudsher slechts één of twee keer in hun leven hout. Ze kapten enkele bomen wanneer bijvoorbeeld een kind naar de universiteit moest of als ze met pensioen wilden. Eigenaren worden echter steeds vaker in de verleiding gebracht om hun land aan ontwikkelaars te verkopen. Deze ontwikkelaars kappen grote rijen bomen om plaats te maken voor nieuwbouw in de vorm van huizen of winkels. Als de bossen verdwijnen, verdwijnen veel onvervangbare zaken (op het gebied van milieu, economie en cultuur) ook. De Alliance hoopt de waarde van de bossen nog generaties lang te behouden door steeds meer landeigenaren te overtuigen de FSC®-certificering te behalen.

Hiervoor moet contact worden gelegd met elke eigenaar en worden aangetoond dat het duurzaam beheren en oogsten van bosgebied net zo'n goede omzet geeft als traditioneel houthakken. Lokale boswachters voegen zich bij het Rainforest Alliance-personeel om hieraan mee te werken. Andere 'ambassadeurs' in de lokale bosbouwindustrie zetten zich er ook voor in.

In samenwerking met een adviesgroep van regionale experts heeft de Alliance aanbevelingen opgesteld voor de ondersteuning van een gezond bosecosysteem. Deze aanbevelingen bieden bosgebiedeigenaren duidelijke richtlijnen voor het ondersteunen van bosbehoud. De Alliance heeft ook een bosbeheerhulpmiddel ontwikkeld om bestaande houtwinningssystemen in te kunnen zetten en een beoordeling van de oogstgebieden te bieden. Het doel is om het volume duurzaam geoogste bosproducten aanzienlijk te verhogen.

"We moeten eigenaren laten zien waarom duurzaam bosbeheer voordelig is zodat ze zeggen 'Waarom zou ik het niet doen?'" zegt Richard Donovan, senior vice president en vice president van bosbeheer voor de Rainforest Alliance.

Roland Simon, leidinggevende bedrijfsduurzaamheid en vice president inkoop voor ons Label and Graphic Materials-bedrijf, is het hiermee eens. "Als je hout oogst op 1.000 acres, kun je dat op een duurzame en niet-duurzame manier doen. Als de kosten exact hetzelfde zijn en de winst exact hetzelfde is, zijn mensen volgens ons rationeel en zullen ze zeggen 'Ik doe het gewoon op de manier waarop deze bossen al generaties worden beheerd.'"

Meer over onze toewijding aan FSC® leest u hier.