Sociale verantwoordelijkheid | Avery Dennison | Sustainability

Sociale verantwoordelijkheid

Mensenrechten promoten bij onze onderaannemers

Onze inspanningen voor mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden gaan verder dan alleen binnen onze muren. We verwachten dat onze onderaannemers en leveranciers zich houden aan onze globale leveranciersstandaarden, waarin veiligheid, werkomstandigheden, salaris en meer staan beschreven.

Ons RBIS-bedrijf heeft een nauwgezet supervisieprogramma ingesteld voor de onderaannemers waar vaak de productie van kledinglabels, tags en andere eindproducten aan wordt uitbesteed. Met dit programma voorzien we onderaannemers van informatie en training zodat ze onze standaarden kennen en naleven. Externe auditors gaan namens ons op bezoek bij deze onderaannemers. Ze inspecteren de leefomstandigheden in de woningruimten van de werknemers, de salarissen en werkuren, de verzekeringsdekking voor werknemers, brandveiligheid en meer. Als blijkt dat bedrijven leveranciers gebruiken die zich niet houden aan bepaalde criteria (zoals kinderarbeid en brandveiligheid), wordt de samenwerking met deze bedrijven direct beëindigd. Bedrijven die zich niet houden aan criteria op andere, minder gevoelige gebieden, helpen we het juiste nalevingsniveau te bereiken. Wij zijn van mening dat samenwerkingen met onze belangrijkste partners om de naleving te verbeteren, de beste manier is om verandering in onze industrie teweeg te brengen.

Sinds 2014 heeft RBIS audits uitgevoerd bij 196 onderaannemers, goed voor 95% van het totale aantal onderaannemers waar RBIS mee samenwerkt.

In 2016 heeft RBIS een basisniveaubeoordeling uitgevoerd voor het sociale nalevingsprogramma. Ons programma werd vergeleken met het programma van gelijksoortige bedrijven. Uit de analyse bleek dat het RBIS-programma toonaangevend is in de industrie voor wat betreft diepgang en frequentie van audits. 

Ons LGM-bedrijf heeft in 2016 zijn eigen supervisieprogramma voor de grootste leveranciers geïntroduceerd. Dit programma is gebaseerd op een platform dat is ontwikkeld door de externe adviseur EcoVadis. Leveranciers worden beoordeeld op basis van hun antwoorden op een onlinevragenlijst. Deze vragenlijst beslaat een aantal zaken, van arbeidsomstandigheden tot mensenrechten, die terug te vinden zijn in onze globale leveranciersstandaarden. Als hieruit blijkt dat leveranciers een hoog risico voor ons bedrijf vormen, grijpen we in en helpen we deze leveranciers zich te verbeteren. Als er binnen een bepaalde periode geen verbeteringen zichtbaar zijn, beëindigen we onze relatie met het desbetreffende bedrijf. (LGM gebruikt EcoVadis ook om de milieuprestaties van leveranciers te meten; bekijk hier 'De milieuprestaties van onze leveranciers een score geven'). In 2016 hebben we EcoVadis toegevoegd aan onze top 100 van leveranciers, goed voor 80% van de inkoopuitgaven van LGM. Tegen eind 2017 willen we ook beschikken over informatie van onze volgende 100 leveranciers, waarmee het percentage van onze inkoopuitgaven uitkomt op 95%.