Materialen duurzaam inkopen | Avery Dennison | Sustainability

Materialen duurzaam inkopen

Vanaf het begin op zoek naar duurzaamheid

Een groot deel van onze milieuvoetafdruk kan worden toegeschreven aan ons verbruik van grondstoffen zoals papier, chemische stoffen en folie. Als we doelen en beleidsregels instellen voor het gebruik van materialen die op duurzame wijze worden gewonnen en geproduceerd, proberen we ons eigen verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen terwijl we ook onze leveringsketens, klanten en collega's helpen duurzamer te worden.

Ons gebruik van FSC-gecertificeerd papier vergroten

Het doel voor 2025: We gaan 100% gecertificeerd papier gebruiken, waarvan 70% gecertificeerd is door Forest Stewardship Council.

Alle bossen op de wereld zijn essentieel voor de gezondheid van het milieu en de economie, en ons bedrijf is afhankelijk van een duurzame papiertoevoer. Sinds 2013 gebruiken we steeds meer papier dat is gemaakt van duurzaam gecertificeerde vezels. We kopen bijvoorbeeld indien mogelijk papier dat is gecertificeerd door het Forest Stewardship Council® (FSC®), de 'gouden standaard' voor duurzaam bosbehoud.

In 2016 hebben we in de hele onderneming bijna 900.000 ton papier besteld. 78% van die hoeveelheid was FSC®-gecertificeerd, FSC®-beheerd of gecertificeerd door het Programme for the Endorsement of Forest Certification. De certificering is goed voor 93,8% van het papier dat we hebben besteld en dat is gevalideerd door de Rainforest Alliance. De Rainforest Alliance beoordeelt ook het niet-gecertificeerde hout dat we kochten om ervoor te zorgen dat dit voldoet aan alle vijf de criteria waaraan hout moet voldoen om te worden beschouwd als acceptabele bron en dat is niet:

  • Illegaal gekapt hout.
  • Hout dat is gekapt in overtreding met culturele tradities en mensenrechten.
  • Hout dat is gekapt in bossen waarin hoge waarden voor behoud worden bedreigd door managementactiviteiten.
  • Hout dat is gekapt in bossen die worden geconverteerd naar plantages die niet worden gebruikt als bos.
  • Hout uit bossen waarin genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant.

Ons LGM-bedrijf koopt papier voornamelijk voor de bedrukte zijde en schutlagen (de voorkant en zelfklevende achterkant) van de labels die aan merken wereldwijd worden geleverd. In 2016 was 60% van het drukpapier dat LGM heeft gewonnen, FSC®-gecertificeerd. LGM heeft vooral enorme vooruitgang geboekt voor het winnen van FSC®-gecertificeerd papier in Azië, waar de voorraad altijd schaars is geweest. Wereldwijd hebben we meer FSC®-gecertificeerd drukpapier kunnen winnen dan FSC®-gecertificeerde schutlagen, maar we zijn goed op weg om onze voorraad gecertificeerde schutlagen het komende jaar of de komende twee jaar uit te breiden.

Onze LGM-bedrijven bieden de grootste selectie FSC®-gecertificeerde producten in de industrie om te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar labels die zijn gemaakt van duurzaam gewonnen papier. We zijn bezig om deze gecertificeerde producten op te nemen in onze ClearIntent™-productportfolio. Onze FSC®-gecertificeerde producten zijn vooral populair in Europa, waar tweederde van de papieren producten die we verkopen FSC®-gecertificeerd is. We bieden onze FSC®-gecertificeerde producten over de hele wereld tegen dezelfde prijs aan als de producten die zijn gemaakt van niet-gecertificeerd papier. Hiermee nemen we de grootste drempel weg voor klanten die prijs als reden kunnen hebben om ze niet te kopen.

Ons RBIS-bedrijf (Retail Branding and Information Solutions) gebruikt ook meer FSC®-gecertificeerd papier. De Rainforest Alliance heeft onze traceringswerkzaamheden voor de pulp, de oorsprong en het ras van 62% van de 39.905 ton papier die ons RBIS-bedrijf in 2016 heeft gekocht, gevalideerd. Bijna 19.500 ton was FSC®-gecertificeerd en 5.668 ton was afkomstig uit andere gecertificeerde bronnen.

Alternatieven voor chemische stoffen en folie onderzoeken

Het doel voor 2025: Om ervoor te zorgen dat 70% van de chemische stoffen en folie die we kopen voldoet aan, of ervoor zorgt dat onze eindproducten voldoen aan, onze milieu- en sociale richtlijnen.

We willen dat de materialen die we in onze producten gebruiken een zo klein mogelijk negatief effect hebben op mensen en op de planeet, nu en in de toekomst. We kopen chemische stoffen en folie die voldoen aan de sociale en milieuprincipes die we gebruiken om ons bedrijf richting te geven (bekijk hier 'Duurzaamheid verkopen'). Enkele van deze principes: Veroorzaak geen verontreiniging met ingewonnen materialen. En veroorzaak geen verontreiniging met geproduceerde materialen.

We gebruiken verschillende op aardolie gebaseerde folies in ons LGM-bedrijf. Er zijn maar weinig alternatieven, en dat maakt het een echte uitdaging om ze te vervangen door duurzamer materiaal. Onze huidige strategie is de hoeveelheid folie per label te verminderen en labels lichter en dunner te maken. Bovendien doen we ons best gerecyclede folie te gebruiken: dit product wordt steeds beter verkrijgbaar. Daarnaast zetten we ons in om duurzame, biologische folie te gebruiken die is gemaakt van planten. Een voorbeeld hiervan is het Bonsucro®-gecertificeerde filmische drukpapier op basis van suiker dat we in ons biologische PE-folieproduct gebruiken.

In ons RBIS-bedrijf wordt polyethyleen met lage dichtheid dat is gemaakt van suikerriet gebruikt voor transportverpakkingen. 

De overstap naar duurzamere folies staat nog in de kinderschoenen en is afhankelijk van beschikbare technologie. Samen met klanten, leveranciers en andere partners werken we aan de ontwikkeling van oplossingen en we verwachten dat het gebruik van deze duurzamere folies de komende twee tot drie jaar aantrekt. 

Chemische stoffen zijn een essentieel ingrediënt in veel van onze producten. We handhaven strenge standaarden en controleren alles tot in de puntjes om ervoor te zorgen dat ze geen schade toebrengen door de manier waarop ze worden gewonnen, geproduceerd of gebruikt in onze producten en de producten van onze klanten.

Sinds 2015 hebben we een ondernemingsbreed RSL-programma (restricted substance list, lijst met verboden stoffen) dat dient als richtlijn voor de overstap naar chemische stoffen die minder effect hebben op het milieu en de gezondheid. De eerste fase van ons programma was gericht op het vermijden van het gebruik van RSL-chemicaliën bij het ontwerpen van nieuwe producten. Nu evalueren we het gebruik van deze chemicaliën in onze oudere producten zodat we betere alternatieven kunnen overwegen die technisch en economisch haalbaar zijn. We verwachten dat deze evaluatie eind 2018 afgerond is. In 2017 proberen we samen met onze leveranciers erachter te komen waar deze chemicaliën aanwezig kunnen zijn in onze producten. Deze leveranciers betrekken we als partners bij de evaluatie van alternatieven.

Op business-unit-niveau heeft ons RBIS-bedrijf een lang gevestigd RSL-programma (om te voldoen aan de standaarden van de kledingindustrie). Dit programma vereist dat de leveranciers van chemische stoffen zich moeten houden aan een lijst met verboden stoffen die uitgebreider is dan onze lijst op ondernemingsniveau. De lijst bevat ook de concentratielimieten voor chemische stoffen om gevaren voor de gezondheid, schade aan het milieu en negatieve impact op de kwaliteit of prestaties van onze producten te voorkomen.

RBIS verkoopt geen producten die RBIS RSL-stoffen bevatten. Een deel van het productontwikkelingsproces is dat grondstoffen en eindproducten worden getest aan de hand van de RSL voordat ze worden vrijgegeven. Alle leveranciers van grondstoffen moeten een overeenkomst tekenen waarin staat dat ze zich houden aan de RSL en de beleidsregels voor producttesten. RBIS voert regelmatig audits uit bij leveranciers om ervoor te zorgen dat de standaarden worden nageleefd.

Bij het opstellen van onze RSL beoordelen we onze producten aan de hand van een groot aantal globale regelgevingen, zoals de Europese REACH, Restriction of Hazardous Substances (RoHS, beperking gevaarlijke stoffen), Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), de U.S.S. Toxic Substances Control Act en honderden andere regelgevingen die zijn opgelegd door de U.S.S. Consumer Product Safety Commission en de U.S.S. Food and Drug Administration, samen met vergelijkbare regelgevende instanties in de andere landen waar we zakendoen.

We zijn van mening dat naleving van regelgevingen de minimale standaard is en we zoeken altijd naar manieren om een stapje verder te gaan om de veiligheid van onze producten te waarborgen. Ons RBIS-bedrijf wil bijvoorbeeld graag de bluesign®-certificering voor verschillende fabrieken. De eerste fabriek, Collitex in Italië, ontvangt de certificering in 2017. Het bluesign-systeem stelt strikte standaarden voor het veilig en duurzaam produceren van textielen, inclusief strikte criteria voor chemische stoffen die worden gebruikt. 

Ons RBIS-bedrijf test producten ook voordat deze worden verzonden om te controleren of ze misschien onbedoeld zijn besmet met schadelijke stoffen op de RSL-lijst. Dit is namelijk nu eenmaal een risico in een productieomgeving waar veel chemische stoffen worden gebruikt. In 2016 hebben we meer dan 3100 testen op onze producten uitgevoerd en slechts 13 fouten vastgelegd. De rest van de onderneming gaat vanaf 2018 producten testen aan de hand van de Avery Dennison RSL.

In 2017 zijn we ook begonnen met de implementatie van MRSL's (manufacturing restricted substances lists) in verschillende RBIS-faciliteiten. In ons RBIS-bedrijf worden deze lijsten in een aantal faciliteiten gebruikt om testen uit te voeren. Een MRSL gaat nog een stapje verder dan een product-RSL: hierin staan stoffen die verboden zijn in eindproducten en stoffen die tijdens het productieproces of de werkzaamheden van of onderhoud aan onze faciliteiten kunnen vrijkomen in de lucht, het water of de grond. Voor de implementatie van onze MRSL's volgt RBIS een proces dat is ontwikkeld door de ZDHC Foundation (roadmaptozero.com), een NGO die zich erop toelegt ervoor te zorgen dat er geen schadelijke chemicaliën vrijkomen in de textiel- en schoeiselwaardeketen. Het doel is om in 2020 de MRSL's bij alle RBIS-faciliteiten te hebben geïntroduceerd. Ondernemingsbrede faciliteiten volgen kort daarna.